Skip to main content

Hoe kan ik u van dienst zijn?

Ik ben geboren en getogen tussen de paarden. Mijn overgrootouders hadden al paarden en de microbe werd generatie op generatie doorgegeven.
Mijn studies combineerde ik al met wedstrijden en het fokken van veulens.
Ik ben nog dagelijks in de weer met paarden en vaak te vinden in het internationale wedstrijdcircuit.

Hippisch recht omvat alles wat te maken heeft met paarden. Het is daarom van belang u te laten bijstaan door iemand met een doorgedreven kennis van zowel het recht, maar zeker en vast ook van het paard op zich.

Er spelen vaak grote sportieve en financiële belangen. Daarom dat ik ook, wanneer mogelijk, zal proberen te bemiddelen waarbij ook het belang van het paard niet vergeten mag worden.

Ik sta u graag bij met kennis van en passie voor de paardensport!

Materies

Hippisch recht

Het hippisch recht stelt het paard centraal, maar dit omvat ook alle personen daarrond zoals eigenaars, ruiters, dierenartsen, fokkers, trainers, …  

Enkele voorbeelden waarbij ik u kan bijstaan:

  • opstellen overeenkomsten (aan/verkoop, embryospoeling, ICSI, ruiter-eigenaar relatie, mede-eigendom, …)
  • gebreken bij een paard bij aan- of verkoop
  • adviseren en bijstaan van cliënten bij ver- en aankoop van paarden in procedures met bijstand van veterinaire specialisten
  • bijstaan van dierenartsen tijdens juridische procedures
  • vergunningsproblematiek
  • invordering facturen/stalgelden
  • problematiek m.b.t. wedstrijden (toelating, uitsluiting, doping, …)

Verkeersrecht

Het verkeersrecht is een materie waarbij men bijna dagelijks geconfronteerd wordt.

We vertrouwen op ons rijbewijs om ons dagelijks leven te leiden.

Wanneer u beschuldigd zou worden van een overtreding is het van belang u zo snel mogelijk te laten bijstaan met raad en daad.

Enkele voorbeelden waarbij ik u kan bijstaan:

  • verkeersongevallen
  • dagvaarding voor de politierechtbank (alcoholintoxicatie, dronkenschap, niet-verzekering, niet-keuring, rijden spijts verval, rijden spijts proeven, vluchtmisdrijf, …)

In de meeste gevallen kan er beroep gedaan worden op een rechtsbijstandverzekering zodat mijn kosten en erelonen gedragen worden door je verzekeraar!

Strafrecht

Strafrecht is de materie waarvan we spreken wanneer een misdrijf wordt begaan.

Als dader is het eerste verhoor van onnoemlijk belang. Het is daarom belangrijk u van in het begin te laten bijstaan door een advocaat met kennis van zaken. Ik volgde opleiding SUPRALAT – bijstand bij verhoor, zoals heden ook vereist is om een verdachte bij te staan bij een verhoor.

Ook als slachtoffer is het zeker belangrijk om uw rechten te kennen en te weten dat het van belang is u benadeelde persoon of burgerlijke partij te stellen.

Ik sta zowel daders als slachtoffers bij gedurende de hele onderzoeksfase, net als de gehele procedure. Ik volgde eveneens de opleiding cassatie in strafzaken, waardoor ik ook de procedure voor het Hof van Cassatie kan voeren.

Contacteer ons

Britt Vanluyten
© 2022 paarden-advocaat.be